Deň poľovníckej kynológie

Oblasť č. 3 KCHAJD pri SPZ vás srdečne pozýva na Deň poľovníckej kynológie, na ktorom sa zúčastnia aj členovia oblasti a predsedníctva KCHAJD pri SPZ. Navštívte náš klubový stánok, kde Vás radi privítame. 

0 Comments

Výcvikový víkend Malacky 15. – 16. 4. 2023

V dňoch 15. – 16. 4. 2023 sa v Malackách uskutočnil výcvikový víkend Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča. Program bol rozdelený do dvoch častí. Na teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa konala v poľovníckom dome na Kollárovej ulici. Vedúci kancelárie OPK Malacky Milan Merc zahájil výcvikový víkend na nádvorí poľovníckeho domu za sprievodu trubača.…

0 Comments

25. výročie založenia KCHAJD

Priatelia, čas beží a ani sa nenazdáme a máme tu 2.9.2023. V tento deň plánujeme organizovať oslavy 25. výročia založenia KCHAJD s ktorými budú spojené: Klubová výstava s medzinárodnou účasťou, bonitácia, sprievodné podujatia KCHAJD. Srdečné pozývame, už teraz si zapíšte termín do kalendára. Tešíme sa na spoločné stretnutia. AJD Zdar!…

0 Comments

Školenie pre záujemcov o čakateľstvo a čakateľov na rozhodcov pre exteriér.

Predsedníctvo zboru rozhodcov SKJ organizuje pre čakateľov na rozhodcu a pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov SKJ školenie. Obsahom  školenia sú prednášky na témy z oblastí ktoré sú zahrnuté do prijímacích skúšok čakateľov. Školenie je organizované v dvoch termínoch : - 15.4.2023 prednášky na témy: 1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková 2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa CSc. 3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš 4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster - 17.6.2023 prednášky: 1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková 2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie -    Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš 3. predpisy FCI - Jozef Šuster 4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa CSc. Miesto konania prednášok: Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra. Začiatok školenia o 10.00 hod. Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie…

0 Comments

Oznam členom klubu

Na základe uznesenia Výboru KCHAJD zo dňa 11.3.2023, sa zverejňuje nasledovný oznam členom: 1. Člen KCHAJD má povinnosť hlásiť každú zmenu údajov člena, ak je zmenená, než tá, akú uviedol v prihláške do klubu. Údaje z prihlášky využíva klub v informačných systémoch, tlačivách spojených s chovom jedincov, výstavách, či príslušnosť k oblastiam. Taktiež pri korešpondencii…

0 Comments

Zasiahla nás smutná správa

Srdiečko dotĺklo a z našich radov odišiel na večnosť výborný kynológ, rozhodca, priateľ, CHS Zo Svidníka a Z Urbára Pavel Podhájecký. Česť jeho pamiatke!   Úprimnú sústrasť smútiacej rodine! Spomienky zostávajú

0 Comments

Oznam pre členov v oblasti č.10

Vedúci oblasti týmto pozýva členov na schôdzu oblasti č.10 Termín: 4.3.2023 ( sobota ) o 15,00 hod. Miesto: Hačava - poľovnícka chata   GPS: 48.663621, 20.846178   Navrhnutý program: 1.    Otvorenie 2.    Schválenie programu členskej schôdze 3.    Voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie 4.    Informácie o udalostiach v KCHAJD 5.    Informácie o plánovaných podujatiach KCHAJD na rok 2023 6.    Plán činnosti oblasti…

0 Comments

Oznam pre majiteľov psov a súk

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV a SÚK, ktorým chýba na uchovnenie BONITÁCIA, a ostatné podmienky na zaradenie do chovu majú splnené. Kontaktujte poradkyňu chovu Ing. Martinu Kmeťovú emailom poradca.chovu@kchajd.sk. AJD Zdar!

0 Comments