Meno aktivistu pre oblasť: Albín Boroš, Malá Lehota 552, 966 42 Malá Lehota, mobil: +421911159030, člen DR
okresy: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Krupina

 

Zoznam členov v oblasti č.7

Členské číslo: Meno. Obec: 2022 2023 2024 2025 2026
21005 Marek Babič Sása X
21035 Albín Boroš Malá Lehota XX
21061 Jozef Degúľ Senohrad X
21399 Ing Peter Fodor Slovenská Ľupča XX
22026 Ing. Miroslav Garaj Žarnovica X
22039 Mgr. Miroslav Haško Dobrá Niva X
22050 Vladimír Horvát Lúčky X
21347 Ing. Martina Kmeťová Tekovská Breznica X
21175 Martin Kohút Trpin 68 X
22010 Ján Mečiar Lovčica-Trubín X
21397 Ján Paleš Bartošova Lehôtka X
22052 Ing. Marián Plenta Svätý Anton
22029 Štefan Polc Veľká Lehota X
22047 Miroslav Pomffy Banská Štiavnica X
21291 Martin Seredy Slovenská Ľupča X
22030 Mgr. Radoslav Sikeť Hronský Beňadik Psiare X
21368 Radoslav Vrba Cerovo X
22028 Miloš Zajac Hodruša Hámre X