Meno aktivistu pre oblasť: Martin Zachar, mail: martinzachar@zoznam.sk, mobil: 0911/717 114
okresy: Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Levice, Štúrovo, Šahy

 

Zoznam členov v oblasti č.9

Členské číslo: Meno. Obec: 2022 2023 2024 2025 2026
21114 Tomáš Hánczko Santovka XXXX
21235 Ing. Eugen Orosz Moča XXX
21250 Martin Pacher Devičany X
22032 Lóránt Vykrent Holice X
21372 Martin Zachar Pukanec XXXXX