Platby prosíme realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

 

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2024, správa pre príjemcu: meno, priezvisko

Žiadam Vás, aby ste finančné prostriedky neposielali na adresu ekonóma klubu!!!

Informácia o platbách pre rok 2024

Poplatok za:Suma
Zápisné5,- €
Členské10,- €
Odporúčanie na párenie10,- €
Poplatok za odchované šteňa v PK10,- €
Poplatok za šteňatá zo zahraničného páreniaZahraničné krytie je oslobodené od poplatku za odporúčanie na párenie a za poplatky za šteňatá, ktoré ostávajú u slovenských majiteľov.
Poplatok za krytie psom10,- €
Hlavný rozhodca50,- €
Rozhodca40,- €
Poplatky za klubovú výstavu,bonitaciu, skúšky poľovnej upotrebitelnosti budú spresnené v propoziciach podujatí organizovaných pod záštitou KCHAJD

„Chovateľský servis“ pre nečlena KCHAJD je 10-násobok ceny poplatkov členov klubu

Zostavil Mgr. Veronika Pacoltová