Platby prosíme realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

 

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372

VS – 2022, správa pre príjemcu: meno, priezvisko

Žiadam Vás, aby ste finančné prostriedky neposielali na adresu ekonóma klubu!!!

Informácia o platbách pre rok 2021

Poplatok za:Suma
Zápisné5,- €
Členské10,- €
Odporúčanie na párenie10,- €
Poplatok za odchované šteňa v PK10,- €
Poplatok za šteňatá zo zahraničného páreniaZahraničné krytie je oslobodené od poplatku za odporúčanie na párenie a za poplatky za šteňatá, ktoré ostávajú u slovenských majiteľov.
Poplatok za krytie psom10,- €
Poplatok za klubovú výstavu20,- €
Poplatok za klubové skúšky30,- €
Poplatok za klubovú bonitáciu20,- €
Hlavný rozhodca50,- €
Rozhodca40,- €

„Chovateľský servis“ pre nečlena KCHAJD je 10-násobok ceny poplatkov členov klubu

Zostavil Mgr. Veronika Pacoltová