Údaje o klube

Názov:Klub chovateľov Alpského jazvečikovitého duriča pri Slovenskom poľovníckom zväze
Adresa:Štefánikova 10, 811 05, Bratislava
IČO:31773184
DIČ:2021532348
Právna forma:Neziskové združenie
Štatutárny zástupca:Ivan Zoka predseda@kchajd.sk  +421 907 800 311
  
 Poštová adresa: