Meno aktivistu pre oblasť: Vladimír Varga, +421907959417, mail: tajomník@kchajd.sk
okresy: Vranov nad Topľou, Košice, Gelnica, Trebišov, Michalovce, Sobrance

 

Zoznam členov v oblasti č.10

Členské číslo: Meno. Obec: 2024 2025 2026 2027 2028
22062 Miloš Bartko Kamenná Poruba XXX
22019 Rudolf Bučko Medzev
24010 Róbert Dilik Michalovce X
21402 Ľubomír Fabian Vyšný Medzev X
21147 Martin Karčák Janík XX
21164 Miloš Kolesár Vyšný Medzev XX
23010 Blažej Migas Jasov X
21234 Radoslav Onuška Budkovce XX
23020 Attila Oravecz Rešica XX
23037 Marian Podracki Turňa nad Bodvou X
21275 Jakub Reday Kostoľany nad Hornádom X
23019 Albert Šimko Rešica X
21305 Ján Sopko Šemša X
21334 Milan Štovčík Poproč X
22051 Ing. Jozef Telepun PhD. Vranov nad Topľou XXX
22049 Mgr. Peter Vaľko Skároš X
21352 Vladimír Varga Šemša X
23043 Mgr. Gabriel Vilcega Jasenovce X
23044 Štefan Vilcega Jasenovce X
21356 Radoslav Vinca Poproč X