Počet párení   Dosiahnutý maximálny počet párení   Využívaný v chove na výnimku