Meno aktivistu pre oblasť: Ivan Zoka, mobil:  +421907800311, mail: predseda@kchajd.sk
okresy: Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Revúca, Rožňava, Veľký Krtíš

 

Zoznam členov v oblasti č.8

Členské číslo: Meno. Obec: 2022 2023 2024 2025 2026
21004 Matuš Babic Partizánske X
21029 Ján Baranec Veľky Krtiš XX
21021 Ingrid Baťková Veľke Zlievce XXX
21027 Daniel Beník Rimavská Sobota X
22033 Alexandra Černíková Malé Zlievce X
21083 Ing. Michal Fulmek Šivetice X
21086 Bc. Radoslav Galád Uderiná X
21153 Ján Klinčok Cinobaňa X
22006 Milan Klinčok Cinobaňa X
21391 Marián Kojnok Sušany X
21162 Pavol Kolčák Lučenec X
21168 Michal Koroni Poltár X
21390 Norbert Löče Lesenice X
21248 Adriana Palíková Halič X
22021 Marek Petrovský Lesenice XXX
22034 Lukáš Ragač Senné
22041 Martin Spišiak Tisovec X
22011 Rudolf Spodniak Cinobaňa X
21345 Milan Tuček Jesenské XX
21346 Ján Týnus Lovinobaňa X
21379 MVDr. Ivan Ziman Sirk X
21380 Ivan Ziman Sirk X
21382 Ivan Zoka Cinobaňa XX
21383 Milan Zúrik Tisovec X