Dovolenka s Daxlom na východe Slovenska v dňoch 8.  a  9.  júla 2023 v Košiciach

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Slnečné počasie v nádhernom prostredí  v obciach Háj a Hačava, ktoré sa nachádzajú na začiatku malebnej Hájskej doliny, vo východnej časti  Slovenského krasu, medzi Zádielskou planinou a Jasovskou planinou,  privítalo účastníkov výcvikového víkendu. Organizátorom výcvikového víkendu bol  Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča (KCHAJD) v spolupráci s OPK a OkO SPZ Košice – okolie, Klubom chovateľov farbiarov a Klubom chovateľov slovenských kopovoch.   Zraz sa konal  8. júla 2023 pred Obecným úradom Háj. Účastníkov privítal tajomník klubu KCHAJD pán Vladimír Varga a výcvikár KCHAJD Ing. Jozef Telepun, PhD.

Na výcvikovom víkende sa zúčastnili kynológovia s plemenami Alpský jazvečíkovitý durič, bavorský farbiar, hanoverský farbiar, slovenský kopov, tatranský durič, západosibírska Lajka, jazvečík hrubosrstý, jazvečík hladkosrstý a nemecký drôtosrstý stavač, spolu 45 psov.  S vodičmi  prišli  aj 10 kynológovia, avšak  bez  svojich psov, zúčastnili sa iba  odbornej  prednášky, ktorú prezentoval Ing. Jozef Telepun, PhD. Bola to  medzinárodná  účasť ,  účastníkmi boli aj kynológovia z Českej republiky, z Prahy –  výcvikár a členovia českého klubu AJD z Moravy. Dorazila aj početná skupina kynológov z Poľska a  Maďarska . Slovensko malo zastúpenie z východu,  stredného ale aj západného Slovenska. Odborná prednáška sa konala v sále Obecného úradu Háj. Témou prednášky boli prezentované  základy genetiky,  vznik dedičných chorôb,  a ich  predchádzanie, kritéria pri výbere chovného psa na párenie, vývojové štádia šteniatok a práca pri matke počas socializácie.  V časti základy výcviku im bolo vysvetlené,  podľa akého princípu sa cvičia psy,  a ako ich pripraviť na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Prítomných zaujímala  príprava psa pre prax, tiež chyby,  ktorých sa máme pri dohľadávkach vyvarovať. Najviac záujmu pútala téma o zvode  mladých psov, skúšky vlôh a ich význam. Prednášajúci im poskytol bližšie informácie o dôležitosti prenášania génov na potomstvo,  ich overenie  a  ich rozvoj.

Po veľmi chutnom obede sme sa presunuli na praktickú časť do PZ Pod Jelením vrchom  Hačava. Pracoviska boli organizátormi skvele pripravené. Nachádzali sme sa  v nadmorskej výške okolo 700 metrov za veľmi  horúceho  počasia. Bola to  rozprávková pohoda na lesnej lúke, kde pre prítomných bolo pripravené  občerstvenie. Umelé stopy v chládku v bukovom lese pripomínali prechádzku ružovou záhradou. K dispozícií bolo pripravených viac  pracovísk. Praktickú časť zahájil  prednáškou pán Viktor Chromý, ktorý prítomným priblížil zakladanie  umelej nepofarbenej stopy a nasadenie psa na umelú stopu. Vysvetlil účastníkom  ako so  psom overiť nástrel a ako pracovať na stope  postrelenej  zveri. Vysvetlil prácu  na reálnych dohľadávkach a označovanie  znakov v stope. Po prednáške sa začalo pracovať.   Pre náročných boli pripravené 24 hodinové umelo  nepofarbené stopy  jelenej zveri zakončené jelenčaťom, kde obsluhovali Miloš Kolesár, Peter Dugas a Marek Zvirinský. Vodičov sprevádzal  v úlohe rozhodcu pán Peter Kotuľák. Umelú nepofarbenú stopu jelenej zveri zakončenú lanovkou jelenej zveri obsluhovali Michal Darivčák, Peter Valko, Juraj Ferenc a vodičov v úlohe rozhodcu sprevádzal Viktor Chromý. Umelú nepofarbenú stopu diviačej zveri zakončenú lanovkou diviačej zveri obsluhovali Martin Karčák, Milan Štovčík, Richard Sztahon a vodičov sprevádzal v úlohe rozhodcu  pán Radovan Pangrác. Pofarbenú umelú stopou srnčej zveri,  zakončenú srnčou zverou obsluhovali Attila Oravecz, Jozef Arvai a ako  rozhodca vodičov sprevádzal Pavol Šimurda. Umelú vlečku zakončenú diviačím stacionárnym trenažérom obsluhoval Peter Bartko a rozhodcom bol Ing. Jozef Telepun, PhD. Nakoniec si kynológovia vyskúšali aj správanie sa pri zastrelenej zveri, kde im poslúžilo jelenča. Vodiči boli rozdelení do niekoľkých skupín podľa pripravenosti psov. Každý si overil schopnosť svojho psíka, pričom dostali aj cenné rady od rozhodcov. Pracovísk a stôp bolo dostatok, takže každý absolvoval pracoviská podľa pripravenosti svojho psíka.

Po ukončení praktickej časti sa účastníci presunuli na chatu PZ Hačava, kde bola pripravená večera. Ochutnať mohli špeciality pripravené na ražni a rôzne domáce špeciality z tejto oblasti. Posedenie nám spríjemnil harmonikár, ktorý zahral české, moravské, poľské, maďarské, slovenské ale aj rusínske  pesničky. Počas prestávky bola rušná  debata, kde odzneli  rôzne zážitky, ale aj rady ako cvičiť a chovať psov.

Poďakovanie za skvelo pripravený víkend patrí tajomníkovi klubu a vedúcemu oblasti č. 10 KCHAJD pánovi Vladimírovi Vargovi, ktorý spolu so synom Rastislavom zabezpečovali celý chod výcvikového víkendu. Samozrejme poďakovanie patrí aj členom oblasti č. 10 KCHAJD, ako aj členom PZ Pod Jelením vrchom Hačava, ktorí pomáhali pri príprave a realizácií prác. Bez finančnej podpory OPK a OkO SPZ Košice – okolie na čele s predsedom Ing. Ľubomírom Majerníkom, by sa takýto úspešný  výcvikový víkend nekonal.

Obrovsky záujem o tento výcvikový víkend nielen zo Slovenska,  ale hlavne zo zahraničia nás iba utvrdzuje v tom, že sme sa vybrali dobrou cestou , nakoľko sa tak dokážu odovzdávať cenné  skúsenosti mladým, čím sa propaguje aj celá slovenská kynológia a Klub chovateľov alpských jazvečíkovitých duričov. V klube na východe Slovenska máme kvalitných, odborných lektorov a rozhodcov, no hlavne zanietených kynológov, ktorí sa dokážu obetovať pre dobrú vec. O východniaroch sa hovorí, že sa dokážu celý rozdať, dať aj svoje srdce pre dobrú vec, čoho bol dôkazom aj spomínaný  výcvikový víkend.

 

Daxlom zdar!

Ing. Jozef Telepun, PhD.

Výcvikár KCHAJD