Štandard F.C.I. číslo
č. 254

Klasifikácia F.C.I.
Skupina 6 : Duriče, farbiare a príbuzné plemená
Sekcia 2 : Farbiare
s pracovnou skúškou

Štandard FCI:    http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/254g06-en.pdf

«

Celkový vzhľad
Alpský jazvečíkovitý durič je nízkonohý, mocný lovecký pes s robustnou telesnou stavbou, so silnou kostrou a pevným svalstvom.
Dôležité proporcie: pomer výšky v kohútiku k dĺžke trupu je 2:3, pomer papule k temenu je 9:10.

Hlava
Lebka: mierne zaoblené temeno. Silná papuľa, výrazný čelový sklon a čelová brázda, málo výrazný výbežok medzitemennej kosti.
Ňucháč: čierny.
Pysky: priliehavé, čierno pigmentované, primerane zaoblené.
Chrup: silný, úplný nožnicový alebo kliešťový zhryz. Žiaduci je úplný chrup so 42 zubami, toleruje sa, ak chýbajú dve P1 alebo P2, chýbajúce M3 sa nezohľadňujú.
Oči: tmavohnedé dúhovky, viečka dobre priliehajú a sú čierno pigmentované.
Uši: vysoko nasadené, široké bez záhybov, hladko visia, sú stredne dlhé (majú dosahovať po očné zuby), dole sú zaoblené.

Krk: svalnatý, nie príliš dlhý.

Telo
Trup: mocný a svalnatý, podlhovastý.
Kohútik: primerane výrazný.
Bedrá: krátke a široké.
Kríže: veľmi neklesajú.
Hrudník: hlboký, s dobre vyvinutým predhrudím, hĺbka hrudníka má dosahovať asi do polovice výšky v kohútiku.
Brucho: nie veľmi vtiahnuté.

Chvost: vysoko nasadený, pri koreni silný. Na spodnej strane má dlhšiu srsť, dosahuje skoro po zem, nesený mierne spustený.

Končatiny
priliehavé plecia sú dlhé, lopatky šikmé a svalnaté. Predné behy sú rovné a mocné. V pomere k trupu vyzerajú končatiny krátke.
Zadok: svalnatý, mocný, dobre zauhlený, pri pohľade zozadu je os behov rovná.
Predné a zadné labky: mocné, okrúhle, prsty tesne pri sebe, vankúšiky silné, pazúriky čierne.

Pohyb: priestranný, nemá drobčiť. Uprednostňuje sa klus.

Koža: je elastická a silná, netvorí vrásky.

Osrstenie
pozostáva z veľmi hrubej krycej srsti s hustou podsadou, pokrýva celé telo a dobre prilieha.
Farba: ideálna je tmavá jelenia červená , ktorá môže, ale nemusí byt čierno zaťmudená, ako aj čierna s jasne ohraničeným červenohnedým pálením na hlave (nad očami), na hrudi, končatinách, labkách a na spodnej strane chvosta, biela špička chvosta je povolená.

Veľkosť: 34–42 cm. Ideál je 37–38 cm pre psov, 36–37 cm pre sučky.

Chyby
každá odchýlka od horeuvedených bodov sa pokladá za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky;
• slabá kostra,
• nedostatočné svalstvo,
• príliš špicatá, krátka alebo príliš dlhá papuľa,
• príliš svetlé oči, povolené viečka,
• krátke alebo špicaté uši,
• voľné plecia,
• chybný postoj predných alebo zadných končatín,
• riedka alebo krátka srsť.
Vylučujúce chyby:
• všetky odchýlky, ktoré by mohli znížiť loveckú upotrebiteľnosť,
• ak chýba viac ako dva P1 alebo P2 (M3 sa nezohľadňujú),
• veľkosť pod 34 cm a nad 42 cm,
• povahová slabosť.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.