Ivan Zoka

Predseda

predseda@kchajd.sk
+421 907 800 311

Mgr. Jozef Zatlukal

Podpredseda

podpredseda@kchajd.sk
+421 903 476 921

Mgr. Veronika Pacoltová

Tajomník

tajomnik@kchajd.sk
+421 902 393 378

Ing. Jozef Telepun, PhD.

Výcvikár

vycvikar@kchajd.sk
+421 917 311 544

Ing. Martina Kmeťová

Poradca chovu

poradca.chovu@kchajd.sk
+421 907 486 545

Mgr. Veronika Pacoltová

Ekonóm

ekonom@kchajd.sk
+421 902 393 378

Ing. Branislav Huntoš

Matrikár

matrikar@kchajd.sk