Meno aktivistu pre oblasť: 

Zástupca: Juraj Pacolt, Kamienka 221, 06532 Kamienka mobil:+421903278909
okresy: Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves

 

Zoznam členov v oblasti č.13

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
22057 Magnus Frödel Kungör XX
21158 Slavomír Knižka Nová Lesná X
21157 Lenka Knižková Nová Lesná X
21171 Mgr. Peter Kovalčík Čirč XX
21239 Juraj Pacolt Kamienka XX
21238 Mgr. Veronika Pacoltová Kamienka XX
21259 Boris Petrík Gánovce X
22063 Marián Prusak Malý Slavkov X
23015 Peter Smoleň Veľká Lesná X
21395 Ján Štucka Jakubany X
22023 Ing. Milan Tomaškovič Ždiar X
22009 Jakub Urbaňák Veľký Lipník X