Meno aktivistu pre oblasť: 

Zástupca: Juraj Pacolt, Kamienka 221, 06532 Kamienka mobil:+421903278909
okresy: Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves

 

Zoznam členov v oblasti č.13

Členské číslo: Meno. Obec: 2022 2023 2024 2025 2026
21016 František Bartko Levoča X
21158 Slavomír Knižka Nová Lesná XX
21156 Helena Knižková Nová Lesná X
21157 Lenka Knižková Nová Lesná X
21171 Mgr. Peter Kovalčík Čirč XXX
21239 Juraj Pacolt Kamienka X
21238 Mgr. Veronika Pacoltová Kamienka X
21259 Boris Petrík Gánovce X
22024 Daniela Petríková Gánovce X
21260 Ján Pilát čestný člen Stará Lubovňa X
21395 Ján Štucka Jakubany X
22023 Ing. Milan Tomaškovič Ždiar X
22009 Jakub Urbaňák Veľký Lipník X