Meno aktivistu pre oblasť: 

Zástupca: Juraj Pacolt, Kamienka 221, 06532 Kamienka mobil:+421903278909
okresy: Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves

 

Zoznam členov v oblasti č.13

Členské číslo: Meno. Obec: 2024 2025 2026 2027 2028
22057 Magnus Frödel Kungör X
21157 Lenka Knižková Nová Lesná X
21171 Mgr. Peter Kovalčík Čirč X
21239 Juraj Pacolt Kamienka X
21238 Mgr. Veronika Pacoltová Kamienka X
22063 Marián Prusak Malý Slavkov X
21395 Ján Štucka Jakubany X
22023 Ing. Milan Tomaškovič Ždiar X
22009 Jakub Urbaňák Veľký Lipník X
24002 Vladimir Vujasanin Tagelswagen X