Meno aktivistu pre oblasť: Miloš Perniš, Kocurany 156, mail: pernis.milos92@gmail.com
okresy: Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Prievidza

 

Zoznam členov v oblasti č.6

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
23002 Terézia Beckertová Oslany X
22054 Luboš Bielik Opatovce nad Nitrou X
22038 Ľubomír Blaho Martin XX
23024 Róbert Čepček Ladice X
21130 Ján Chmúrny Sklabiňa X
21066 Igor Ďurček Skačany XXXXX
21076 Róbert Erteľ Dubové XX
23034 Matúš Gregor Nitrica X
21105 Ing. Vladimír Haloda Nitrianske Pravno XXX
21121 Július Hozák Kolačno XX
21152 Juraj Kleskeň Turčianské Teplice X
21187 Jozef Krošlák Nitrianska Streda XX
23005 Ing. Luboš Minčev Vrútky X
23025 Peter Mišovych Nitrianska Streda X
21243 Ing. Miroslav Parvanov Horná Štubňa X
21253 Miloš Perniš Kocurany X
21263 Daniel Piták Turčianske Kľačany X
22022 Adam Pokorný Bojná X
23012 Slavomír Remeň Ješkova Ves XX
23008 Slavomír Špánik Kolačno X
23009 Štefan Špánik Brodzany X
21313 Dalibor Striha Nitrianska Blatnica X
22016 Juraj Švec Zlaté Moravce X
23038 Andrej Szabó Radošina XX
21365 Dipl. Ing. Petra Vlček Sklene X
22025 Miroslav Zachara Súlovce XXX