Dátum vrhu:Otec:Matka:Chovateľ:Kontakt:Počet šteniat
/ pes / suka:
23.05.2023 DARGO z Kamencov LOTA Toturov dvor Peter Mečar 09117678197/5/2
15.05.2023 ARO Sitárka BEGA zo Starého plášťa Andrea Solnicová 09183330730/0/0
03.05.2023 LADAAD z Nízkych Beskýd AJŠA od Starej rieky Martin Karčák 09052319186/5/1
30.04.2023 TARO Marciláz ASTA z Bystřického zámku Tomáš Balušík 09020604285/3/2
31.03.2023 BAD od Starej rieky CINDY z Bolechů vršku Ivan Zoka 09078003112/1/1
08.03.2023 BORO spod Pasienka QUELLA z Vickova Juraj Kleskeň 0/0/0
19.02.2023 OMAR spod Striebornej CINDY spod Pasienka Juraj Kleskeň 1/0/1
31.01.2023 EGO Kolesárka ROSA z Psiarni Wojskiego Mgr. Peter Kovalčík 6/1/5
19.01.2023M-DON MRKI LADA z Nízkych Beskýd Mgr. Veronika Pacoltová 09023933780/0/0