Ján Baranec

Predseda DR

dozornarada@kchajd.sk
+421 903 829 777

Albín Boros

Člen DR

Martin Černej

Člen DR