1. pracovné minimum: vykonanie SD

Hľadanie, durenie, stopa  odvaha, hlasitosť so známkou minimálne 3

  1. výstavne minimum: bonitácia vek – min 15 mesiacov, minimálne VD, plno chruposť, výstava klubová, minimálne VD.
  2. veterinárne minimum: vyšetrenie DBK – odporúčané, vek pôsobenia psa v chove – neobmedzený, suka – do 8 rokov vrátane, na výnimku do 9 rokov.

Importovaný jedinec musí splniť podmienky chovnosti podľa podmienok chovnosti v SR!

Tam, kde sa podmienky chovnosti so skúškami SD nedajú realizovať z dôvodu AMO, bude platiť výnimka na párenie.

 

Výnimka: výnimka na využitie v chove v čase AMO a COVID opatrení sa vzťahuje len na pracovné minimum. Ostatné podmienky chovnosti musia byť dodržané!

Pri párení sa bude na odporúčanie evidovať poznámka „ Na výnimku“.

Na výnimku môže vykonať  PUP  – FSMP, PF, LSMP, FD, s minimálnou známkou zo stopy – 3, ak nie je možné vykonať skúšku SD podľa platných podmienok chovnosti.

Výnimka platí na jedince s dátumom narodenia od 1.1.2017. Pri krytí na výnimku musí byť jeden z jedincov chovný! Krytie na výnimku schvaľuje predsedníctvo. Takýto jedinec sa stane chovným až po splnení podmienok chovnosti po absolvovaní SD, s požadovanými známkami: hľadanie, durenie, stopa  odvaha, hlasitosť so známkou minimálne 3.

 

Kompetencie poradcu chovu: nevydať odporúčanie na párenie pri nesplnení finančných a evidenčných povinnosti.