Vážení záujemci o členstvo

Vyplnenú a podpísanú prihlášku posielajte poštou na adresu:
Ing. Branislav Huntoš
Hybe 306
032 31 Hybe
alebo scan vyplnenej prihlášky e-mailom:
matrikar@kchajd.sk; ekonom@kchajd.sk

Platby členského realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

Prihláška je zaevidovaná a akceptovaná úhradou zápisneho vo výške 5 € a členského poplatku na rok 2024 vo výške 10 €.

IBAN SK62 0900 0000 0003 2339 7372
VS – 2024, správa pre príjemcu: meno, priezvisko