Vážení záujemci o členstvo

Vyplnenú a podpísanú prihlášku posielajte poštou na adresu:
Ing. Branislav Huntoš
Hybe 306
032 31 Hybe
alebo scan vyplnenej prihlášky e-mailom:
matrikar@kchajd.sk; ekonom@kchajd.sk

Platby členského realizovať vkladom alebo prevodom na účet ! ! !

Prihláška je zaevidovana a akceptovaná úhradou zapisneho vo výške 5 eur a členského poplatku na rok 2022 vo výške 10 eur.

IBAN SK62 0900 0000 0003 2339 7372
VS – 2022, správa pre príjemcu: meno, priezvisko