Hlasitý výcvikový deň v Trebišove

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Dňa 27.4.2024 sa konal výcvikový deň KCHAJD oblasti č. 10 a č. 11 v PS Drahňovec , Trebišov 2.

Hospodár PS Viktor Chromý privítal účastníkov výcvikového dňa. Po vysvetlení priebehu výcvikárom klubu Ing. Jozefom Telepunom, PhD. sa prítomní pustili so svojimi zverencami do práce. Nádherné slnečné počasie spríjemnilo sliedenie za zajačou zverou. Dobre zazverený revír ponúkol dostatok zveri na odskúšanie hlasitosti na zajačej stope. Takýto výcvik má význam hlavne s mladými psami, kde si overíme vlohové vlastnosti zdedené po rodičoch. Vidíme ako pes pracuje s nosom, aký má systém sliedenia, ako drží stopu a aký je hlasitý na stope zajačej zveri.  Zároveň prebudíme v mladých psoch lovecký inštinkt a záujem o sliedenie (hľadanie) a hlasité durenie. Ak sa pes naučí pracovať so zajačou stopou a riešiť tieto rébusy, tak podá excelentnú prácu v lese s diviačou zverou.
Po občerstvení, ktoré nám bolo podané priamo na poli sme dokončili prácu so zajačou zverou. Potom nasledovala disciplína odvaha a ešte niekoľko disciplín ako na vlohových skúškach.
Dostatočne vyčerpaný sme si pochutnali na výbornom poľovníckom guľáši, ktorý nám pripravil Jaroslav Chromý. Už tradične nám ponúkol svoje domáce špeciality a nechýbali ani makovníky ku káve od Paľa Šimurdy.
Na záver sa chcem poďakovať Viktorovi Chromému, ktorý potvrdil svoje výborné organizačné schopnosti a zabezpečil tento výcvikový deň. Tento výcvikový deň bol perfektne pripravený nielen po stránke výcvikovej ale bolo zabezpečené aj bohaté občerstvenie. Príjemné prostredie, skvelí ľudia ale hlavne zlepšujúci sa psici to sú výcvikové dni KCHAJD oblasti č. 10 a č. 11. To je pozvánka na ďalší výcvikový deň, ktorý sa uskutoční 25.5.2024 v Košiciach.


Ing. Jozef Telepun, PhD.
Výcvikár klubu KCHAJD