Vitajte

Klub chovateľov Alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ

Príbeh Klubu Občianske združenie Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom Poľovníckom Zväze bolo registrované prvým štatutárom Dr. Milanom Adámim na Ministerstve vnútra SR dňa 16. apríla 1998, ako záujmová organizácia občanov SR po tom, čo sa skupina nadšencov daxelkopova odčlenila do všeobecnejšie zameranej existujúcej organizácie zastrešujúcej plemená duričov. Štrukturálne je klub je samostatný právny subjekt, a zároveň aj členská organizácia Slovenského Poľovníckeho Zväzu (zal. r. 1969).

Nadchádzajúce udalosti

Sponzori KCHAJD