ČAJA Kolesárka

Farba: Jelenia červeň Otec: DINO vom Gross-Ofen Matka : CECA SLRBj 007807 Skúšky : SD I. c. Bonitácia : VD 363 b. DBK B SPKP 4818/17 Suka štandardného rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 363 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na ČAJA Kolesárka

CILA od Brodzika

Farba: Jelenia červeň Otec: VADAS Plesnivec Matka : DÁMA Kostolný háj Skúšky : FSMP I. c. PF II. c. SD I. c. Bonitácia : V 393 b. DBK A SPKP 4802/17 Suka správneho rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 393 – výborná.

Komentáre vypnuté na CILA od Brodzika

BELLA z Chrástkovej

Farba: Jelenia červeň Otec: DOX z Buntova Matka : ARIKA Toturov dvor Skúšky : MOŠ PF II. c. SD I. c. Bonitácia : VD 354 b. DBK A SPKP 4834/17 Suka štandardného rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 354 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na BELLA z Chrástkovej

ROSA z Psiarni Wojskiego

Farba: Čierna s pálením Otec: GARET z Psiarni Wojskiego Matka : MIRRA z Psiarni Wojskiego Skúšky : SD I. c. SD I. c. Bonitácia : V 391 b. DBK A SPKP 4886/17 Temperamentná suka ľahšieho typu, ... Počet dosiahnutých bodov 348 – výborná.

Komentáre vypnuté na ROSA z Psiarni Wojskiego

M-BULA JR 75302 Bj

Farba: Čierna s pálením Otec: ČADA JR 73144 Bj Matka : BERTA JR 74716 Bj Skúšky : PF II. c. SD I. c. Bonitácia : VD 348 b. DBK A SPKP 4779/18 Suka na hornej hranici výšky, ... Počet dosiahnutých bodov 348 – veľmi dobrá.

Komentáre vypnuté na M-BULA JR 75302 Bj

LOVKA Gerlachovský dvor

Farba: Čierna s pálením Otec: HAKER z Psiarni Wojskiego Matka : HERA Sušianska dolina Skúšky : SD I. c., PF II. c. Bonitácia : V 386 b. DBK A SPKP 4779/16 Suka kľudnej povahy, ... Počet dosiahnutých bodov 386 – výborná.

Komentáre vypnuté na LOVKA Gerlachovský dvor

ITA z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň Otec: IKAR spod Striebornej Matka : DARIA od Orbána HR 26873 Bj Skúšky : PF III. c. SD I. c. Bonitácia : VD 380 b. DBK B SPKP 4889/19 Suka správneho telesného rámca rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.

Komentáre vypnuté na ITA z Nízkych Beskýd

INA z Nízkych Beskýd

Farba: Jelenia červeň Otec: IKAR spod Striebornej Matka : DARIA od Orbána HR 26873 Bj Skúšky : FSMP II. c. PF II. c. SD I. c. Bonitácia : VD 387 b. DBK B SPKP 4890/19 Suka štandardného telesného rámca rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.

Komentáre vypnuté na INA z Nízkych Beskýd

HEDA Kľušov

Farba: Jelenia červeň Otec: DINO vom Gross-Ofen Matka : DENNY Kľušov Skúšky : PF I. c. SD I. c. Bonitácia : V 371 b. DBK A SPKP 4925/18 Suka štandardného rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 371 – výborná.

Komentáre vypnuté na HEDA Kľušov

GILI z Vršku Javořiny

Farba: Jelenia červeň Otec: DENI HR 24317 Bj Matka : ELA, JR 73760 Bj Skúšky : FSMP I. c. SD I. c. Bonitácia : V 391 b. DBK A SPKP 4981/18 Suka správneho rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 391 – výborná.

Komentáre vypnuté na GILI z Vršku Javořiny

CINDY z Bolechú vršku

Farba: Jelenia červeň Otec: ACO-ENDY Kovaški SLRBj 008281 Matka : LESSY spod Striebornej Skúšky : FSMP I. c. LSMP I. c. SD I. c. Bonitácia : VD 387 b. DBK A SPKP 4961/18 Suka štandardného rámca, ... Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.

Komentáre vypnuté na CINDY z Bolechú vršku

CIARA Šarišské stráže

Farba: Jelenia červeň Otec: DOX z Buntova Matka : OMA Marciláz Skúšky : SD I. c. Bonitácia : V 388 b. DBK A SPKP 4948/18 Suka robustnej postavy, ... Počet dosiahnutých bodov 388 – výborná.

Komentáre vypnuté na CIARA Šarišské stráže