BELLA z Chrástkovej

Farba: Jelenia červeň

Otec: DOX z Buntova

Matka : ARIKA Toturov dvor

Skúšky : MOŠ PF II. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 354 b. DBK A


SPKP
4834/17

Suka štandardného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 354 – veľmi dobrá.