ČAJA Kolesárka

Farba: Jelenia červeň

Otec: DINO vom Gross-Ofen

Matka : CECA SLRBj 007807

Skúšky : SD I. c.

Bonitácia : VD 363 b. DBK B


SPKP
4818/17

Suka štandardného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 363 – veľmi dobrá.