CINDY z Bolechú vršku

Farba: Jelenia červeň

Otec: ACO-ENDY Kovaški SLRBj 008281

Matka : LESSY spod Striebornej

Skúšky : FSMP I. c. LSMP I. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 387 b. DBK A


SPKP
4961/18

Suka štandardného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 387 – výborná.