Spádová schôdza oblasti č.8

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Pozývam všetkých členov a priaznivcov KCHAJD pri SPZ na spádovú schôdzu oblasti č.8 dňa 23.03.2024 o 16,00 hod. penzión Drieňok- Teplý Vrch. Predmetom schôdze bude evidencia členov a jedincov v oblasti, oboznámenie s plánom klubových akcii na rok 2024, informácie o činnosti klubu, plán činnosti v oblasti, výcvikové dni, skúšky.
V prípade záujmu je možné objednať nocľah tel.+421 47/ 2010133.
Prineste preukaz pôvodu vášho jedinca, ďakujem.

Teším sa na stretnutie.   

AJD Zdar 

 

vedúci oblasti č.8 

Ivan Zoka