Úspešný výcvikový deň Chlmec 23.3.2024

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Začali prvé jarné dni a s nimi aj výcvikové dni KCHAJD oblasti č. 10 a č. 11 východné Slovensko. Poľovnícke združenie Vlk Chlmec privítalo 14 psíkov alpského jazvečíkovitého duriča s vodičmi a zhruba 8 pozorovateľov tvoriacich korónu.
Po privítaní Viktorom Chromým a výcvikárom klubu KCHAJD Ing. Jozefom Telepunom, PhD. sa prítomní vodiči so psíkmi rozdelili do dvoch skupín. V prvej mladí psici ( od 4,5 mesiaca do 1 roku) začínali s vlečkou zajaca. Veľmi dôležitá disciplína na overenie vlohy, aký má psík záujem o stopu, ako ju drží, ako sa správa na konci stopy pri zveri. Zároveň bolo vysvetlené vodičom ako pracovať so psíkom na umelých stopách, ako zapracovať psíka na umelú stopu a ako naprávať chyby, ktoré psík urobí. Druhá skupina starších psov ( od 1 r. vyššie) absolvovali umelú nepofarbenú diviačiu stopu minimálne 4 hod. starú. Na konci stopy bol umiestnený diviačí trenažér. Tento trenažér absolvovali aj mladí psici. Vodiči mohli absolvovať aj pofarbenú umelú stopu.
Po absolvovaní disciplín nasledovala debata a odovzdávanie cenných rád pri chutnom poľovníckom guľáši a výborných makovníkoch. Práve takéto posedenie je dôležité pre začínajúcich a mladých kynológov.
Na záver sa chcem poďakovať Viktorovi Chromému, ktorý potvrdil svoje výborné organizačné schopnosti a zabezpečil tento výcvikový deň. Tento výcvikový deň bol perfektne pripravený nielen po stránke výcvikovej ale bolo zabezpečené aj bohaté občerstvenie. Táto akcia bola skvelou pozvánkou pre ďalšie výcvikové dni, ktoré sa budú konať v týchto oblastiach. Nasledujúce sa bude konať 27.4.2024 v Trebišove, kde si vyskúšame hlasitosť na zajačej stope. Výcvikový deň v Trebišove zabezpečuje opäť Viktor Chromý, tak sa máme načo tešiť.

 


Ing. Jozef Telepun, PhD.
Výcvikár KCHAJD