KSD AJD Kotešová – Buková 28. – 29.10.2023

  • Post author:
  • Post category:aktuality

V dňoch 28. – 29.10.2023 sa v oblasti č. 3 KCHAJD pri SPZ konali Klubové skúšky duričov s výberom na vrcholové podujatia v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Žilina, ktoré prichýlila poľovnícka spoločnosť PS Kotešová – Buková.

Na skúšky bolo prihlásených 13 jedincov a nastúpilo 12. Po neutíchajúcom daždi z piatka sa v sobotu počasie umúdrilo a nasledujúce dni bolo slnečno. Ranný nástup na spoločnú poľovačku otvoril predseda spoločnosti Peter Oreško, ktorý odovzdal slovo riaditeľovi skúšok Ing. Jozefovi Zatlukalovi st., ktorý požiadal o slovo aj predsedu klubu Ivana Zoku. Hlavným rozhodcom Mgr. Jozefom Zatlukalom bol predstavení zbor rozhodcov v zložení li Ing. Olejár Daniel, Ing. Tomáš Tomášec, Ján Gažúr, Marián Pollák a čakateľka Ingrida Báťková. Poľovnícky hospodár Ing. Peter Chrúst všetkých účastníkov oboznámil o priebehu poľovačky a možnosti lovu raticovej zveri.

Prvý pohon bol na diviačiu zver slabší, ale v druhom sa jedince mohli konečne ukázať. Možností vidieť prácu psov v pohone bolo dostatok ako aj pri postrelenej zveri strelcami na štandoch. Jedince dostatočne hlasito durili diviačiu zver. Po skončení pohonov sa vykonali technické disciplíny a na deň pravdy zostala odvaha a dohľadávka. Po pohostení výborným gulášom od členov spoločnosti sa všetkým lepšie odchádzalo na miesto ubytovania v Kašteli Kotešová rodiny Beláčkovej. Týmto im zároveň ďakujeme za príjemný pocit z ubytovania.

Druhý deň skúšok za slnečného počasia začal raňajkami pri diviačej zvernici s vylosovaním čísiel na prácu na stope a poradia skúšania odvahy. Ako býva zvykom aj teraz nám výsledok skúšok zamiešala odvaha. Stopy zveri boli v blízkom okolí zvernice, ktoré nám pripravili kolegovia z kynologickej komisie OPK Žilina s predsedom Jurajom Dobroňom a členmi oblasti č. 3.

Po doskúšaní všetkých jedincov sme slávnostne za hlasu lesného rohu vykonali vyhlásenie výsledkov skúšok a to nasledovne: v 1. cene obstálo 7 jedincov, v 2. cene 2 jedince a 3 žiaľ neobstáli z titulu odvahy.

Prvé tri jedince skončili nasledovne:

  1. miesto – 1. c, 194 b. vodič Norbert Loče s čiernou sučkou Rexa Sušianska dolina
  2. miesto – 1.c, 187 b. vodič Milan Tomáškovič s čiernym psom Tony z Údolí Rožňova
  3. miesto – 1. c, 183 b. vodič Miroslav Garaj s čiernym psom Viki od Gazvode.

 Srdečne gratulujem.

Poďakovanie patrí fy MZ Trade s.r.o., výhradnému dovozcovi granúl BELCANDO za kynologické pomôcky a granule všetkým účastníkom, ďalej fy Lovtek za ceny pre prvých troch umiestnených,  fy Laser DK Wood – Juraj Dobroň s manželkou Andreou za označenia pre všetkých účastníkov a ocenených, Petrovi Jakubíkovi za občerstvenie druhého dňa a v neposlednom rade najviac dvom ľuďom a to poľovníckemu hospodárovi Petrovi Chrústovi a jeho kolegovi Petrovi Jandačkovi z PS Kotešová – Buková za revír, organizáciu a občerstvenie počas poľovačky.

Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu ako aj účastníkom skúšok a rozhodcom za príjemne prežitý čas v spoločnosti ľudí zanietených pre dobrú vec. AJD ZDAR!

Hlavný rozhodca/ podpredseda KCHAJD Mgr. Jozef Zatlukal.