Medzinárodná porovnávacia súťaž alpských jazvečíkovitých duričov v Poľsku

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

V dňoch 08. – 10. septembra 2023 usporiadal Poľský Klub Alpejskiego Gończego Krótkonożnego v krásnom prostredí poľovníckeho Zámku Bożejów Medzinárodnú porovnávaciu súťaž alpských jazvečíkovitých duričov. Tohto podujatia sa zúčastnili vodiči a delegáti z Rakúska, Nemecka, Čiech, Slovenska a domáceho Poľska. Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča reprezentoval vodič Martin Seredy so sukou Cifra spod Pasienka v doprovode manželky.  Slovenskú delegáciu tvorili predseda Ivan Zoka a poradkyňa chovu Martina Kmeťová s manželom.

V sobotu ráno po slávnostnom otvorení súťaže prebehlo losovanie. Martin si vylosoval číslo 3. Následne absolvovali vodiči ako prvú disciplínu – správanie po výstrele. Bolo to o to náročnejšie, že sa skúšalo neďaleko zvernice, v ktorej boli rôzne druhy zveri. Všetky psy túto disciplínu zvládli bez zaváhania. Následne sme sa presunuli do neďalekého borovicového lesa, kde prebiehali ostatné disciplíny. Vodenie na remeni prebiehalo iným spôsobom ako sme zvyknutí. Vodiči vo dvojiciach išli po lesnej ceste oproti rozhodcom. Na konci sa rozdelili každý na jednu stranu a svoje psy si odložili tak, aby na seba a ani rozhodcov a vodičov počas skúšobnej doby 10 minút s výstrelom nevideli. Poslednou a najdôležitejšou disciplínou bola pofarbená stopa založená raticami z daniela. Stopa bola 1000m dlhá s dvomi lomami, min. 12 hodín stará a použitých bolo 0,25l krvi. Po cca 900m bolo označené ležovisko, z ktorého sa pes nahlásený ako vodič alebo oznamovač vypúšťal na vopred nahlásené vypracovanie stopy. Podmienky boli iné, ako sme zvyknutí na Slovensku – borovicový les s podrastom vresu a čučoriedky. Na náročnosti pridala aj celodenná teplota okolo 300C.

Po tomto náročnom dni sa večer uskutočnila porada zástupcov jednotlivých klubov, kde sme preberali smerovanie alpského jazvečíkovitého duriča s dôrazom kladeným na hlasitosť a sledovanie stopy.

Víťazom tejto náročnej súťaže sa stal Manuel Palmetshofer z Rakúska so psom Haiko von der Apriacheralm. Jeho pes pracoval ako oznamovač. Druhé miesto obsadila nemecká vodička Nina Koslowski so psom Casper vom Kellerwald, ktorý vypracoval stopu ako vodič. Na treťom mieste sa umiestnil predseda Českého klubu Aleš Doležal so psom Britt von der Zirkelpappel. Martin s Cifrou obsadili piate miesto.

Poďakovanie patrí Klubu Alpejskiego Gończego Krótkonożnego za výborne zorganizované podujatie.

Alpským jazvečíkovitým duričom zdar!

 

   Ing. Martina Kmeťová

poradkyňa chovu KCHAJD