Memoriál Ondreja Šamaja, CACT

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Dňa 1.10.2023 sa v Čiernej Moldave konal  Memoriál Ondreja Šamaja, CACT, Klubové predbežné skúšky farbiarov KCHAJD. Nádherné prostredie avšak veľmi ťažký terén preveril 9 štartujúcich, z ktorých piati skončili v II. cene, jeden v III. cene a traja neobstali.  Skúšky posudzoval hlavný rozhodca Ing. Jozef Telepun, PhD. spolu s Ivanom Zokom a Viktorom Chromým. Víťazom sa stal Alpský jazvečíkovitý durič ARES spod Bobušky s vodičom Vladimírom Novotným.
Poďakovanie za perfektne pripravené skúšky patrí vedúcemu oblasti č. 10 Vladimírovi Vargovi a všetkým členom, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu.

Daxlom zdar!

Ing. Jozef Telepun, PhD.
Hlavný rozhodca a výcvikár klubu KCHAJD