DREN z Chrástkovej

Informácie:

Meno: DREN z Chrástkovej

SPKP: 4982/19

Dátum narodenia: 14.04.2017

Farba: Jelenia červeň

DBK: Výška: 38 cm

Bonitácia: V 383 b.

Skúšky/tituly: SD - I. c. FSMP - I. c.

Výstavy/tituly: V 2, Res. CACPhoto

DREN