DIA z Turkovskej cesty

Informácie:

Meno: DIA z Turkovskej cesty

SPKP: 4774/21

Dátum narodenia: 20.02.2015

Farba: Jelenia červeň

DBK: Výška: 37 cm

Bonitácia: VD 380 b.

Skúšky/tituly: PF III.c., FSMP, SD I.c.

Výstavy/tituly: VD