BELLA z Chrástkovej

Informácie:

Meno: BELLA z Chrástkovej

SPKP: 4834/17

Dátum narodenia: 29.06.2015

Farba: Jelenia červeň

DBK: A/A Výška: 34 cm

Bonitácia: VD 354 b.

Skúšky/tituly: SD I.c., KPF II.c.

Výstavy/tituly: VýbornáPhoto

DOX z Buntova