25. výročie založenia KCHAJD

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Priatelia, čas beží a ani sa nenazdáme a máme tu 2.9.2023. V tento deň plánujeme organizovať oslavy 25. výročia založenia KCHAJD s ktorými budú spojené: Klubová výstava s medzinárodnou účasťou, bonitácia, sprievodné podujatia KCHAJD.

Srdečné pozývame, už teraz si zapíšte termín do kalendára. Tešíme sa na spoločné stretnutia.

AJD Zdar!🥳👍🤝👏

Friends, time flies and before we know it, it’s September 2, 2023. On this day, we plan to organize celebrations of the 25th anniversary of the founding of KCHAJD, which will be connected with: Club exhibition with international participation, rating, accompanying events of KCHAJD.

We cordially invite you, put the date in your calendar now. We look forward to meeting together.

AJD Zdar!🥳👍🤝👏👣