Klubové skúšky duričov s výberom na vrcholové podujatia – propozície

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Klubové skúšky duričov s výberom na vrcholové podujatia

plemena Alpský jazvečíkovitý durič v Kvašove – okres Púchov 05. – 06.11.2022

Propozície na

Klubové skúšky duričov s výberom na vrcholové podujatia

plemena Alpský jazvečíkovitý durič v Kvašove – okres Púchov 05.– 06.11.2022

organizované KLUBOM CHOVATEĽOV ALPSKÉHO JAZVEČIKOVITÉHO DURIČA pri Slovenskom poľovníckom zväze v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Považská Bystrica

Prihlásiť sa v prvom rade môžu jedince po splnení exteriérových podmienok chovnosti. Uprednostnené budú chovné jedince a jedince, ktoré kryli na výnimku.

Záujemcovia o skúšky sa môžu prihlásiť prostredníctvom vypísania elektronického formulára PRIHLÁŠKA KCHAJD.

Uzávierka prihlášok  dňa 10.10.2022.

Poplatok za skúšky v hodnote 60€ treba zaslať na

IBAN SK62 0900 0000 0003 2339 7372
správa pre príjemcu: meno psa podľa PP/vodič

PROGRAM

Sobota 05.11.2022

7 30 h – veterinárna kontrola jedincov

8 h – losovanie čísiel a nástup na spoločnú poľovačku (SP) – PZ Englová Horovce zraz pri futbalovom ihrisku na začiatku dediny Kvašov v smere od Horoviec gps / 49.061236, 18.236492/

9 h – 17 h SP, technické disciplíny, občerstvenie, /presuny účastníkov na pešo, al. terénnym vozidlom

Nedeľa 06.11.2022

7 30 h – zraz ku skúške odvahy/ miesto zrazu k spoločnému odchodu bude určené deň vopred

8 30 h – skúška odvahy lokalita – obec Zubák

11 h – stopy zveri – PZ Englová Horovce, za chatou PZ kúsok od miesta nástupu na SP

16 h – vyhlásenie výsledkov 

 

Všeobecné ustanovenia 

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou na lov diviačej zveri. Vodič musí mať pi sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz zbrane, ktorú má pri sebe. Rodokmeň psa – originál a veterinárny preukaz. 

Vodiči sú povinní mať so sebou vodiaci a farbiarsky remeň , ako aj signálku na privolanie psa. Počas spoločnej poľovačky musia byť všetci účastníci označený reflexnou vestou v pohone a reflexným prvkom na stanovišti. Na spoločnej poľovačke je použitie GPS obojku možné len na základe predchádzajúceho súhlasu hlavného rozhodcu, s podmienkou že počas dobý skúšania psa je vysielač u hlavného rozhodcu.

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenane očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 14 dní . Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej OVS z miesta trvalého pobytu o tom, že pes pochádza z oblasti bez výskytu chorôb prenosných na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni. Skúšky sa konajú za každého počasia.

Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi a  Čestné prehlásenie

v zmysle dokumentu „Strategický  prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EU“.  Usporiadateľ neručí za škody spôsobene psom počas skúšok, ani za stratu psa.

Skúška odvahy bude uskutočnená v diviačej zvernici v Zubáku.

 Kontakt na tréning: Jozef Mikuláš 0918335348, 0904897998.

Ku skúškam nebudú pripustené choré psy a hárajúce sa suky. Štartovný poplatok sa vodičovi vráti len v prípade ak preukáže potvrdenie veterinárneho lekára o háraní sa suky alebo ošetrení psa po zranení. Poplatok za skúšky sa po uzávierke nevracia.

Prípadnú neúčasť na skúškach prosím bezodkladne oznámte riaditeľovi skúšok:

Mgr. Jozef Zatlukal 0903 476 921.

KSD AJD sa riadi platným skúšobným poriadkom pre skúšky duričov.

Ubytovanie na vlastné náklady:

Ubytovanie si môžete počas KSD zaistiť v ubytovacom zariadení KMK Lednické Rovne, Uhrovecká 300/57, 020 61 Lednické Rovne, www.kmkrestaurant.sk, 042 4393 300 alebo

SISI Pension, Svätoplukova 1013, 020 01 Púchov tel: +421 914 321 118

www.booking.com

Jedince s najlepšími výsledkami budú reprezentovať KCHAJD pri SPZ na nasledujúcich vrcholových podujatiach v SR.

Sponzor akcie

Partneri

Pridaj komentár