Propozície FSMP Veľká Lehota 29.8.2022

 • Post author:
 • Post category:aktuality

Klub Chovateľov Alpského jazvečíkovitého duriča

pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefániková 10, 811 05 Bratislava, www.kchajd.sk

PROPOZÍCIE

na Farbiarske skúšky malých plemien

Skúšky sa usporadúvajú v PZ Kamenica Veľká Lehota rajón Malá Lehota , poľovnícka chata Blaškov Vrch

dňa

29.augusta.2022 (pondelok)

Všeobecné pokyny :

 • Skúšky sa konajú podľa platného skúšobného poriadku Slovenskej poľovníckej komory(SPK).

 • Rozhodcov deleguje kancelária SPK.

 • Skúšky sa konajú za každého počasia.

 • Skúšok sa môžu zúčastniť členovia KCHAJD.

 • Prihlášky sú k dispozícii na klubovej stránke KCHAJD.

 • Zraz účastníkov skúšok je v pondelok 29.8.2022 o 7.45 hod. Chata Blaškov Vrch , Malá Lehota.

  Povinnosti vodiča :

Vodič musí mať viac ako 15 rokov.Pri prehliadke sa vodiči psov,nevlastniaci platný poľovný lístok na území SR,musia preukázať,že sú poistení zo zodpovednosti za spôsobené škody (môže to byť aj jednorázové poistenie).

Vodič pri veterinárnej prehliadke musí predložiť veterinárny preukaz

  • v ktorom musí byť záznam o tom , že pes bol očkovaný proti besnote,psinke,parvoviróze a infekčnej hepatitíde nie viac ako 1 rok a nie menej ako 4 týždne pred konaním skúšok

  • potvrdenie o zdravotnom stave psa , potvrdí súkromný veterinárny lekár v preukaze

  • preukaz o pôvode psa v ktorom musí byť zapísaný majiteľ psa

 

Prihláška musí byť vyplnená dvojmo a čitateľne , zaslaná na adresu : predseda@kchajd.sk Poplatok za psa je 30,-€ pre členov KCHAJD.

Poplatok je potrebné uhradiť do dňa uzávierky prihlášok na číslo účtu (IBAN):SK62 0900 0000 0003 2339 7372. Do informácie pre príjemcu uviesť FSMP Veľká Lehota.

Vodič musí dbať na pokyny rozhodcov,aby nebol narušený hladký priebeh skúšok.

Psy,ktoré nebudú priamo skúšané,musia byť uviazané v dostatočnej vzdialenosti od miesta skúšok.

Za poranenie ,stratu psa usporiadateľ neručí.

Uzávierka prihlášok je 22.8.2022 !

 

Ivan Zoka

Predseda KCHAJD

Pridaj komentár