Výcvikový deň poľovných psov

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Klub chovateľov Alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ

 

organizuje výcvikový deň poľovných psov dňa 25.6.2022 (sobota) o 8,oo hod. pri diviačej zverničke na Cemjate.

Program :

  1. Otvorenie
  2. Výklad a oboznámenie zo skúšobným poriadkom PUP.
  3. Prednáška ako si pripraviť psa na skúšky PUP.
  4. Absolvovanie stopovej dráhy na umelo založenej stope.

 

Vítaní sú aj priaznivci iných poľovných plemien

Kontakt na prihlasovanie:

Radovan Pangrác – 0905 858 071

 

Uzávierka prihlášok: 22. 6. 2022