Došlé priania z ústredia

  • Post author:
  • Post category:aktuality

„Milí priatelia,
dovoľte nám popriať Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov s Vašimi najbližšími a veľa zdravia a pokojných chvíľ v novom roku 2021. 
ďakujeme za spoluprácu v roku 2020.

S úctou a prianím všetkého dobrého

Ing. Tibor Lebocký, PhD.
prezident SPK a SPZ

a

PaedDr. Imrich Šuba, PhD.
riaditeľ kancelárie SPK a SPZ“