VÝBER na súťaže 2020

 • Post author:
 • Post category:aktuality

SPRÁVA 20/09/2020, Petra Vlček

Prispôsobili sme sa požiadavke tohtoročného organizátora PGK a zorganizovali sme výber tak skoro, ako to bolo možné, pôvodne českou stranou stanovený termín 15. septembra sme dohodli na 20-teho, a za výdatnej podpory miestneho pána poľovného hospodára, nominácie na vrcholné pracovné podujatia 2020 sú zostavené.

Jednodňového výberu sa napokon zúčastnilo 6 jedincov AJD:
1 žreb M-BEN, 2 žreb LADAAD, 3 žreb CAYA, 4 žreb BAJA, 5 žreb GARO, 6 žreb CEDRA.

Víťazkou sa stala sučka BAJA spod Súľovských skál (foto hore), ktorá prejavila iskru v disciplíne odvaha na diviačiu zver a bezproblémovo absolvovala voľné odloženie.
Šampiónka práce CEDRA neochvejne predviedla kvalitný vyrovnaný výkon a získala nomináciu na každé jedno z vrcholných podujatí.

nominácie:
Sedlačkov Memoriál – CEDRA, náhradník: M-BEN
Kořínkov Pohár – BAJA, CEDRA, LADAAD, M-BEN, náhradník: GARO
Sigetov Memoriál – CEDRA, BAJA, náhradníci: LADAAD, M-BEN (v tomto poradí)

Na záver, ale nie naostatok, sa chcem úprimne poďakovať veľkým osobnostiam kynológie:
Ing. Jozefovi Sedlačkovi a Mgr. Andrejovi Sigetovi, ktorí nielenže na výbere spolu so mnou posudzovali, ale najmä svojim realizmom založeným na vlastnej bohatej skúsenosti a pohľadom z vtáčej perspektívy, vodičov naviedli a motivovali k ďalšej práci s ich zverencami.
Nadovšetko si vážim vetu, ktorá zaznela z úst Andreja Sigeta. Parafráza: Je vidno, že ste s daxlami v posledných rokoch po pracovnej stránke spravili veľký pokrok, znamená to ale, že teraz treba popracovať ešte intenzívnejšie.

Súhlasím, doba je taká, dnes a denne sami cítime, že ak chceme ostať na tom istom mieste, musíme bežať skutočne najrýchlejšie ako vieme.

Blahoželám každému účastníkovi, ďakujem všetkým čo podujatie podporili a Lovu Zdar!


Máte chuť reprezentovať?

V nedeľu 20. septembra 2020 od 09.30 hod. sa v Nitrianskej Blatnici
uskutoční výber na pracovné súťaže roku 2020:


 • XVII. ročník MEMORIÁL-u FRANTIŠKA SIGETA, CACT
  05-06/12/2020, Kežmarok, počet nominácií: 1-2
 • MEMORIÁL JOZEFA SEDLAČKA, CACIT
  14-15/11/2020, Stará Turá, počet nominácií: ?1?
 • XIV. ročník POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA, CACIT, CACT
  20/11/2020 od 10.00 hod. do 22/11/2020, CZE – Horní Planá, p. n.: 4

Posudzujú: Mgr. Andrej Siget, Ing. Jozef Sedlačko, Ing. Petra Vlček

 • výberu na súťažné podujatia sa môžu zúčastniť čistokrvné AJD registrované v Slovenskej plemennej knihe psov vedené členmi klubu, ktoré do termínu uzávierky úspešne absolvovali skúšky duričov
 • výber je jednodňový
  plánovaná časová dotácia od 09.30 – 13.00 hod.
 • na výbere môže byť predvedených max. 8 jedincov AJD
 • prihlasujte sa výhradne elektronicky na petuska.vlckovie@gmail.com, a to zaslaním nasledovných dát:
  • meno a priezvisko vodiča
  • čitateľný scan rodokmeňa jedinca (oboch strán vo formáte .pdf)
   (skontrolujte si, či máte uhradený členský poplatok)
  • do predmetu e-mailu formulujte zamer
   napr.: „Zaväzná prihláška na výber na súťaže Jozef Novák“
 • v prípade, že elektornicky zaslané dáta prihlásených budú korektné a úplné, na webstránke klubu budú priebežne uverejňované nasl. dáta:
  dátum prij. prihlášky, meno psa, SPKP, najlepší výsledok na SD
 • uzávierka prijímania prihlášok: 16/09/2020 do 23.59 hod.
 • v prípade enormného záujmu členov o účasť na výbere, budú prihlášky zoradené podľa výsledkov dosiahnutých na SD a zverejnené poradie najneskôr vo štvrtok 17/09/2020 cca. 12.00 hod. (v prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov majú prednosť chovné jedinice pred nechovnými, v prípade ďalšej zhody sa radí podľa poradia v akom boli prihlášky obdržané)
 • prihlásené jedince budú preskúšané podľa skúšobného poriadku SPK pre skúšky duričov, a to v prvom rade v disciplíne odvaha na diviačiu zver plus preskúšanie vybraných výcvikových disciplín tak, aby prišlo k jednoznačnému udeleniu nominácií

Na záver výberu bude vyhlásený VÍŤAZ VÝBERU. Poradie ďalších účastníkov a výsledky z jednotlivých disciplín budú prediskutované na tvári miesta (na webstránke ani inde sa nevyhlasujú). Zverejnené budú nominácie plus náhradníci pre reprezentáciu na jednotlivých podujatiach.

Nie je možné aby si účastníci vyberali, na ktorých podujatiach sú ochotní klub reprezentovať, a na ktorých nie.
Nominovaným hradí v plnej výške štartovné na súťažiach klub.

Skúšobné poriadky: SK CZ

https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/1004-opatrenia-na-zabranenie-sirenia-africkeho-moru-u-diviacej-zveri.html

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/


ZOZNAM PRIJATÝCH PRIHLÁŠOK – FINAL:
uzávierka prijímania prihlášok: 16/09/2020 do 23.59 hod.

 1. 03/09 18:25, BAJA spod Súľovských skál, SPKP 4576/16, SD I.c., 189b.
 2. 03/09 19:24, M BEN, SPKP 5164/20, SD I.c., 202b.
 3. 06/09 21:11, GARO z Buntova, SPKP 4839, II.c., 148b.
 4. 08/09 17:18, LADAAD z Nízkych Beskýd, SPKP 5114/19, SD I.c., 196b.
 5. 08/09 22:10, CAYA od Brodzika, SPKP 4799/20, SD I.c., 177b.
 6. 09/09 13:50, EDY z Višavy, SPKP 5112, SD I.c., 205b.
 7. 09/09 17:59, CEDRA z Babičovho dvora, SPKP 4943/18, SD I.c., 206b.

17/09/2020 14.30 – pre indisponovanosť a COVID situáciu sa nedostaví
PARTNER PODUJATIA