Oblasť č. 10

  • Post author:
  • Post category:kontakt

MVDr. Peter Smrčo, PhD., smrcopeter@gmail.com
okresy: Vranov nad Topľou, Košice, Gelnica, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné

  • žiadna aktuálna krátka správa pre členov
  • žiadna správa oblasti 2019