Oblasť č. 9

  • Post author:
  • Post category:kontakt

Ing. Eugen Orosz, orosz.jeno@gmail.com
okresy: Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Levice, Štúrovo, Šahy

  • žiadna aktuálna krátka správa pre členov
  • žiadna správa oblasti 2019