Oblasť č. 6

  • Post author:
  • Post category:kontakt

Július Hozák, jullohozak@gmail.com
okresy: Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Prievidza

  • správa od Igora Ďurčeka 26.2.2020:
    vrh – GARA x BIM od Hozákovho dvora
  • správa pre členov od Jula Hozáka 20.2.2020:
    Schôdza oblasti 29.2.2020, 10.00 hod. – chata Slavčova dolina
  • žiadna správa oblasti 2019