Oblasť č. 5

  • Post author:
  • Post category:kontakt

Ing. Branislav Huntoš, barny4@centrum.sk
okresy: Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš

  • žiadna aktuálna krátka správa pre členov
  • žiadna správa oblasti 2019