BONITÁCIA AJD 20200314

  • Post author:
  • Post category:aktuality

14/03/2020
2 psy splnili poslednú podmienku pre chov. Bonitačná komisia srdečne blahoželá majiteľom.

bonitačná tabuľka, onlinedogshow

12/03/2020

Vážení priatelia AJD, záujemcovia o neplánovanú bonitáciu, dovoľte oznámiť Vám, že v súlade so štátnymi opatreniami SR
a opatreniami okresu Martin proti šíreniu Koronavírusu
je podujatie ZRUŠENÉ.

Vážení záujemcovia o bonitáciu jedincov AJD,
ďakujeme, že ste využili http://www.onlinedogshows.sk/ na prihlásenie.

Dovoľte oznámiť Vám, že ak sa rozhodnete nechať si zbonitovať jedinca, bonitačná komisia bude bude v sobotu 14. 3. 2020 od 09.00 do 14.00 hod. v Blatnici pre individuálne bonitácie k dispozícii.

Každý účastník má v systéme vstupný list a vygenerované poradové číslo podľa katalógu. Prosím vezmite do úvahy fakt, že zbonitovanie jedného psa trvá cca. 20-30 minút, uspôsobte svoj časový harmonogram, obmedzte sa na dobu nevyhnutne nutnú, a v prípade, že zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov hodláte cestovať v sprievode ďalšej osoby, zabezpečte jej na čas zbonitovania Vášho jedinca náhradný program.
Obec Blatnica a Gaderská dolina poskytujú bohaté možnosti.

Ďalej:
• nekoná sa žiadne hromadné zahájenie ani ukončenie v zmysle poľovníckych tradícií
• katalóg s bonitačnými hodnoteniami bude zverejnený na webstránke klubu 14.3.


Dovoľte oznámiť Vám, že ak sa rozhodnete pre neúčasť:
– bez meškania a písomne kontaktujte ekonóma na: igor@moneta.sk
s krátkou žiadosťou o vrátenie poukázaného účastníckeho poplatku €20,00 (uveďte Váš IBAN)
– prostriedky budú obratom poukázané späť.

SPRÁVAJME SA K ZDRAVIU ZODPOVEDNE!

S pozdravom KCHAJD pri SPZ

Usmernenie SPZ 12/03/2020

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17/02/2020

PROPOZÍCIA
názov: NEPLÁNOVANÁ BONITÁCIA AJD
organizátor: KCHAJD pri SPZ
v spolupráci s: LESY SR, š. p., OZ Žilina, LS Martin a OPK MT
termín: sobota 14. marca 2020 o 09.30 hod.
miesto: Blatnica (okres Martin) – hájenka Žihľavná
komisia: Ing. Petra Vlček, Ing. Miroslav Parvanov, Ing. Miloš Perniš


prihlasovanie výhradne cez systém: http://www.onlinedogshows.sk/
(prihlasovanie bude spustené: 18.2.2020 najneskôr do: 12.3.2020)

pripomenutie: zašlite prihlášku, vyčkajte na potvrdenie prijatia, systém vygeneruje iban, čiastku a variabilný symbol pre platbu)

účastnícky poplatok €20,00   IBAN SK62 0900 0000 0003 2339 7372

Pozn.: v prípade enormného záujmu budú uprednostnené jedince spĺňajúce ostatné kritéria chovnosti. 

038 15 Blatnica: GPS 48.945541, 18.949054 alebo 48°56’43.9″N 18°56’56.6″E
https://goo.gl/maps/FhWcwfMQtdivuQCa8

kontakt v prípade potreby doplnenia informácií
alebo akýchkoľvek nejasností: Ing. Miroslav Parvanov
miroslav.parvanov@minv.sk, tel. 0908 910 220