BOR z Chrástkovej

Farba: Jelenia červeň

Otec: DOX z Buntova

Matka : ARIKA Toturov dvor

Skúšky : PF III. c. SD II. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 358 b. DBK B


SPKP
4831/18

Pes štandardného telesného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 358 – veľmi dobrý.