DREN s Chrástkovej

Farba: Tmavá jelenia červeň

Otec: DREN HR 27367 Bj

Matka : ARIKA Toturov dvor

Skúšky : FSMP I. c. SD I. c.

Bonitácia : V 383 b. DBK A/A


SPKP
4982/19

Typický predstaviteľ plemena, … Počet dosiahnutých bodov 383 – výborný.