DINO s Chrástkovej

Farba: Tmavá jelenia červeň

Otec: DREN HR 27367 Bj

Matka : ARIKA Toturov dvor

Skúšky : FSMP II. c. SD I. c.

Bonitácia : VD 361 b. DBK A/A


SPKP
4988/19

Pes štandardného telesného rámca, … Počet dosiahnutých bodov 361 – veľmi dobrý.