DARIA od Orbana

Farba: Jelenia červeň

Otec: ARIN

Matka : DEKA Venator Aternus

Skúšky : PF II. c. KSD II. c. KSD I. c.

Bonitácia : V 390 b. DBK A/A


SPKP
4315/14

Temperamentná sučka, … Počet dosiahnutých bodov 390– výborná.