Výcvikový deň Chlmec

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Srdečne pozývame všetkých chovateľov a majiteľov alpských jazvečíkovitých duričov na výcvikový deň, ktorý sa uskutoční v Chlmci, okres Humenné.

Prihlášky zasielajte na email: jotelberg@gmail.com do 18.3.2024.

Občerstvenie zabezpečené.

Daxlom zdar!