Schôdza spádová oblasť č.3

  • Post author:
  • Post category:aktuality

Pozývam vás na schôdzu oblasti č. 3 KCHAJD pri SPZ,

ktorá sa uskutoční dňa 17.3.2024 o 9 hod v kaviarni Dolce Café v Bytči, námestie.

Predmetom schôdze bude predstavenie členov, evidencia jedincov, plán akcií oblasti a klubu. Poprosím o účasť nakoľko chceme organizovať viaceré klubové skúšky v rámci oblasti z titulu početnosti mladých jedincov. Prosím nezabudnúť PP vašich jedincov k evidencii.

 

Ďakujem AJD ZDAR.

 

Vedúci oblasti MGR. JOZEF ZATLUKAL