Celoslovenské skúšky duričov AJD, CACT.- výsledky

  • Post author:
  • Post category:aktuality

V dňoch 2 – 3. 12 2023 sa v Bojniciach uskutočnili Celoslovenské skúšky duričov Alpských jazvečíkovitých duričov so zadávaním titulu CACT.
Sobotňajšie zasnežené ráno privítalo 12 štartujúcich, rozhodcovský zbor, strelcov a korónu  v PR Vigľaš Bojnice – Hlboké. Skúšky otvoril predseda PZ Jozef Hatványi. Spoločnú poľovačku riadil hospodár PZ a zároveň riaditeľ súťaže Ing. Miloš Perniš. Rozhodcovský zbor predstavil hlavný rozhodca Ing. Jozef Telepun, PhD. , spolu s ním posudzovali Ingrida Báťková, Ján Krchnavý, Pavol Šimurda, Peter Šamaj a Viktor Chromý.

Spoločná poľovačka začala za výdatného dažďa, ktorý neskôr ustál. V prvých dvoch pohonoch bolo dostatočné množstvo vysokej a danielej zveri, na ktorej psy preukázali hlasité durenie. V poslednom pohone bolo dostatok diviačej zveri a tak psy ukázali perfektnú robotu.
Druhý deň sa skúšala odvaha v diviačom oplôtku a umelá nepofarbená stopa.
Vyhlasovanie výsledkov sa konalo v hoteli Hlboké. Víťazom Celoslovenských skúšok duričov AJD a titul CACT získala suka AKITA z Tvrdošova s vodičom Milošom Zajacom v I. cene so 190 bodmi a zároveň získala ocenenie za najlepšiu prácu v diviačom oplôtku. Druhý v poradí bol VAGO z Údolí Rožnova s vodičom Blažejom Migasom v II. cene so 171 bodmi, ktorý získal ocenenie za najlepšiu prácu v revíri. Tretí v poradí sa umiestnil DON z Krásnych dielov s vodičom Tomášom Ďurdíkom v III. cene so 173 bodmi a ocenením za najlepšiu prácu na umelej nepofarbenej stope.
Poďakovanie za perfektne pripravené skúšky patrí všetkým členom PR Vígľaš Bojnice – Hlboké na čele s predsedom PZ Jozefom Hatványim ale hlavne riaditeľovi skúšok a vedúcemu oblasti KCHAJD č. 6 Ing. Milošovi Pernišovi, ktorý zabezpečoval a koordinoval celý priebeh skúšok.

 

 

 

Daxlom zdar!

Ing. Jozef Telepun, PhD.
Hlavný rozhodca a výcvikár KCHAJD