Klubový výber na vrcholové podujatia Pohár Gustava Kořínka a Memoriál Alojza Riška

  • Post author:
  • Post category:aktuality

            Dňa 29.10.2023 sa vo Veľkom Rovnom uskutočnil Klubový výber alpských jazvečíkovitých duričov na vrcholové podujatia, ktorý posudzovali rozhodcovia z výkonu Peter Šamaj a Albín Boroš. Tretím členom komisie bola poradkyňa chovu AJD Ing. Martina Kmeťová. Na výber bolo prihlásených šesť jedincov, no nakoniec sa výberu zúčastnili piati vodiči so svojimi zverencami, ktorí si vyžrebovali štartovné čísla:

  1. Martin Seredy so sukou Cifra spod Pasienka
  2. Tibor Švéda so psom Max Toturov dvor
  3. Tomáš Krajči so psom Dargo z Kamencov
  4. Tomáš Šefara so psom Falco z Višavy
  5. Milan Štovčík so psom Ladaad z Nízkych Beskýd

 

            Ako prvá disciplína bola preskúšaná odvaha v diviačom oplôtku. Najlepšiu prácu v diviačom oplôtku predviedol Ladaad z Nízkych Beskýd. Po ukončení tejto disciplíny Tomáš Krajči so psom Dargo z Kamencov vzhľadom na predchádzajúce zranenie psa odstúpil z klubového výberu.

            Ďalšou skúšanou disciplínou bolo správanie sa na stanovišti a nasledovalo odloženie, správanie sa po výstrele a vodenie.

            Najlepšie hodnotenou sukou celého výberu sa stala Cifra spod Pasienka s vodičom Martinom Seredym. Cifra sa tak nominovala na Pohár Gustava Kořínka, ktorý sa tento rok uskutoční v Čechách.

            Pes Ladaad z Nízkych Beskýd bol nakoniec nominovaný na Memoriál Alojza Riška.

            Všetci vodiči boli oboznámení s kvalitami svojich jedincov a tiež im boli vysvetlené aj nedostatky vo výcviku tak, aby na ich odstránení mohli pracovať.

            Poďakovanie patrí celému organizačnému výboru, vodičom a samozrejme rozhodcom.

            Verím, že do budúcna sa zvýši záujem o predvedenie svojich jedincov na vrcholových podujatiach a bude sa tak šíriť dobré meno alpského jazvečíkovitého duriča.

 

Alpským jazvečíkovitým duričom zdar!

 

Ing. Martina Kmeťová